Siedziba wydawnictwa

Egmont Polska Sp. z o. o.
ul. Dzielna 60
01-029 Warszawa
Telefon: (+48 22) 838 41 00
Faks: (+ 48 22) 838 42 00
http://www.wydawnictwoegmont.pl
e-mail: poczta@egmont.pl

Rok założenia: 1990;
NIP: PL 526 020 77 52; Regon 012073857;
Sąd rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000037991; Kapitał zakładowy: 8.761.580, 00 PLN

Napisz do nas


Wyrażam zgodę na wykorzystywanie podanych dobrowolnie danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie adresowej wydawnictwa Egmont z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60, 01-029, NIP 526-020-77-52.
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej. Mam prawo do wglądu w ww. dane oraz do ich poprawienia.