Siedziba wydawnictwa

Egmont Polska Sp. z o. o.
ul. Dzielna 60
01-029 Warszawa
Telefon: (+48 22) 838 41 00
Faks: (+ 48 22) 838 42 00
http://www.wydawnictwoegmont.pl
e-mail: poczta@egmont.pl

Rok założenia: 1990;
NIP: PL 526 020 77 52; Regon 012073857;
Sąd rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000037991; Kapitał zakładowy: 8.761.580, 00 PLN

Kontakt do działu: