egmont_logo-czarne

 

Warszawa, dn. 14 grudnia 2016 r.

W nawiązaniu do wiadomości e-mail rozsyłanych przez Pana Andrzeja Karpowicza,
w imieniu Pani Yvette Żółtowskiej-Darskiej, do niektórych dystrybutorów książek w Polsce, zawierające żądanie wycofania ze sprzedaży części książek o futbolu dla dzieci wydanych przez Egmont Polska,

Egmont Polska sp. z o.o. stanowczo oświadcza, że działania Pana Andrzeja Karpowicza są bezpodstawne i sprzeczne z załączonym do jego wiadomości postanowieniem Sądu Okręgowego dotyczącego tymczasowego zabezpieczenia roszczeń Pani Yvette Żółtowskiej-Darskiej oraz zmierzają do wywołania szkody po stronie Egmont Polska Sp. z o.o.

Postanowienie Sądu Okręgowego, załączone do wiadomości Pana Andrzeja Karpowicza, jest adresowane wyłącznie do Egmont Polska Sp. z o.o., a zatem bezpodstawne jest żądanie podejmowania jakichkolwiek czynności przez adresatów wiadomości rozsyłanej przez Pana Andrzeja Karpowicza.

Egmont zwraca się z prośbą do odbiorców e-maili Pana Andrzeja Karpowicza o zignorowanie nieprawdziwych informacji i bezpodstawnych żądań w nich zawartych oraz o poinformowanie Egmont o każdym przypadku otrzymania takiego e-maila.

W związku z zaistniałą sytuacją, Egmont Polska Sp. z o.o. informuje, że oprócz zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego, na które powołuje się Pan Andrzej Karpowicz, Spółka podejmie także zdecydowane kroki prawne przeciwko działaniom Pana Andrzeja Karpowicza, sprzecznym z treścią postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 30 listopada 2016 r., których celem jest wywołanie szkody po stronie Egmont Polska Sp. z o.o.